18 Yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek için lütfen doğum tarihinizi girin.

BU SİTEYE GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK ZORUNDASINIZ

"Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen turizm ve gastronomi sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçen International Wine and Spirits Academy (IWSA) bir Mey/Diageo Türkiye kuruluşudur.

Alkollü içecekler sektörü çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında profesyonel başarı için öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen IWSA Fermente ve distile içecekler hakkında aranılan her türlü bilginin bulunabileceği bir eğitim ve uygulama merkezi olarak Türkiye gastronomi sektörü için büyük bir açığı da kapamayı hedeflemektedir."

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

​​​

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

IWSA Aydınlatma Metni

 

 1. Veri sorumlusunun kimliği

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki” veya “Şirket”) olarak, sahibi bulunduğumuz IWSA’nın (International Wine & Spirits Academy) sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Mey İçki’nin sahibi olduğu IWSA’nın hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Şirketimize iletmiş olduğunuz genel nitelikli kişisel verileriniz (kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, eğitim bilgileriniz ve tarafınızca iletilebilecek diğer veriler) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örneğin, adli sicil kaydınız, sağlık verileriniz ve ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.) Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz;  IWSA tarafından verilen eğitimler (Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Fermente ve Distile İçecek Servis Elemanı Yetiştirme Programı, WSET (Wine and Spirits Education Trust) eğitimleri vb.), workshoplar- etkinlikler ve sınavların organize edilmesi ve bunlara katılımınızın sağlanması, eğitim ve sınav sonuçlarına bağlı olarak sertifikaların hazırlanması,  IWSA’nın sunduğu eğitim ve hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, sizlerle iletişim kurulabilmesi ve rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar  (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, yurtdışında bulunan ve yetkili temsilcisi olduğumuz WSET’e (Wine and Spirits Education Trust), pazarlama faaliyeti yürüten ve Şirket ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan dijital pazarlama şirketlerine ve bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası veya veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular kapsamında iletilen bilgilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://mey.com.tr/tr-tr adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Büyükdere Cad. Bahar Sok. No.13 River Plaza Kat:25-29 Şişli İstanbul/Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirket’in kayıtlı meyicki@hs02.kep.tr elektronik posta adresine (KEP); veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [kvkk@mey.com.tr] adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://mey.com.tr/tr-tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

IWSA ETKİNLİKLERİ İŞ ORTAKLARI Aydınlatma Metni

 

 1. Veri sorumlusunun kimliği

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki” veya “Şirket”) olarak, sahibi bulunduğumuz IWSA (International Wine & Spirits Academy)  ile yaptığınız iş birliklerinde ya da IWSA etkinliklerinde iş ortağımız olmanızdan dolayı (şef, barmen, konuşmacı, eğitmen vs. gibi)  elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Mey İçki’nin sahibi olduğu IWSA ile yaptığınız iş birliklerinde ya da IWSA etkinliklerinde iş ortağımız olmanızdan dolayı (şef, barmen, konuşmacı eğitmen vs. gibi)   amacıyla Şirketimize iletmiş olduğunuz genel nitelikli kişisel verileriniz (kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, eğitim bilgileriniz, öz geçmişiniz ve tarafınızca iletilebilecek diğer veriler) ve Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz;  IWSA tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve ya Wine & Dine, Rakı Gastronomisi ve workshoplar  ve benzeri etkinlik ve işbirliklerinin organize edilmesi, duyurulması bilet satışlarında dijital iletişim yollarında kullanılması, geçmiş veya gelecek IWSA etkinliklerinin Almanak ve benzeri şekillerde ilan edilmesi, duyurulması , hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, sizlerle iletişim kurulabilmesi ve rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar  (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere, pazarlama faaliyeti yürüten ve Şirket ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan dijital pazarlama şirketlerine ve bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası veya veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular kapsamında iletilen bilgilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://mey.com.tr/tr-tr adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Büyükdere Cad. Bahar Sok. No.13 River Plaza Kat:25-29 Şişli İstanbul/Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirket’in kayıtlı meyicki@hs02.kep.tr elektronik posta adresine (KEP); veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [kvkk@mey.com.tr] adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

 • Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://mey.com.tr/tr-tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda bulabilirsiniz.​