18 Yaşından büyük olduğunuzu teyit etmek için lütfen doğum tarihinizi girin.

BU SİTEYE GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN 18 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK ZORUNDASINIZ

"Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen turizm ve gastronomi sektörüne hizmet vermek amacıyla hayata geçen International Wine and Spirits Academy (IWSA) bir Mey/Diageo Türkiye kuruluşudur.

Alkollü içecekler sektörü çalışanlarının kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarında profesyonel başarı için öncü bir kuruluş olmayı hedefleyen IWSA Fermente ve distile içecekler hakkında aranılan her türlü bilginin bulunabileceği bir eğitim ve uygulama merkezi olarak Türkiye gastronomi sektörü için büyük bir açığı da kapamayı hedeflemektedir."

 Kişisel Verilerin korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni-İş Ortakları

​Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

IWSA ETKİNLİKLERİ İŞ ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

 

1.      Veri Sorumlusunun Kimliği

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey İçki" veya “Şirket") olarak, sahibi bulunduğumuz IWSA (International Wine & Spirits Academy) ile yaptığınız iş birliklerinde ya da IWSA etkinliklerinde iş ortağımız olmanızdan dolayı (şef, barmen, konuşmacı, eğitmen vs. gibi) elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun") uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

2.      İşlediğimiz Kişisel Veriler

Mey İçki'nin sahibi olduğu IWSA ile yaptığınız iş birliklerinde ya da IWSA etkinliklerinde iş ortağımız olmanızdan dolayı (şef, barmen, konuşmacı, eğitmen vs. gibi) Şirketimize iletmiş olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, fotoğrafınız, video ve ses kayıtları gibi görsel ve işitsel kayıtlarınız, eğitim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz,  kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenebilmektedir.

 

3.      Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenebilecektir:

 • IWSA tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ve ya Wine & Dine, Rakı Gastronomisi ve workshoplar ve benzeri etkinlik ve işbirliklerinin organize edilmesi,
 • Bilet satışlarının gerçekleştirilmesi ve bilet satışlarında dijital iletişim yollarının kullanılması,
 • Geçmiş veya gelecek IWSA etkinliklerinin, workshoplarının, benzeri etkinlik ve iş birliklerinin sosyal medya mecralarında, dijital platformlarda (örn. Almanak) ve benzeri şekillerde ilan edilmesi ve duyurulması,
 • Etkinlik ve workshopların ve bu organizasyonlarda yapılan konuşmaların video ve ses kayıtlarının alınması ve sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda yayınlanması,
 • Hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması,
 • Sizlerle iletişim kurulabilmesi ve
 • Rıza vermeniz halinde çeşitli kanallar  (sosyal medya, internet sitesi e-mail vb.) ile bülten paylaşımı, tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

 

4.      Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, dijital platformlar, e-posta ve internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen başvurular üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

5.      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere, Şirket ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dijital pazarlama şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 

6.      Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme,
 • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme ve bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme,
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://mey.com.tr/tr-tr adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu" ile Form'da belirtilen kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirket, Kanun'un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi https://mey.com.tr/tr-tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"nda bulabilirsiniz.  

​